Претражи овај блог

понедељак, 31. март 2014.

Srpski jezik, vežba - pridevi, glagoli i imenice

1. У следећим реченицама подвуци придеве.
Црвене руже су расле у Јованином врту. Горан носи плаву мајицу, а Душанка жуту
јакну. Бистар поток тече низ  планину. На плавом небу су се појавили сиви облаци.
2. Једном цртом подвуци субјекат, а двема цртама предикат.
Леонтина пише лепу песмицу. На ливади се играју деца.  У шуми птице певају најлепше
песме.  Веверице скачу по гранама.
3. Подвуци глаголе и разврстај их по одређеним колонама.
Деца трче по дворишту. Ветар снажно дува.  Прозор шкрипи. Јована размишља.
Снег напољу веје. Теодора пева песмицу.
РАДЊА
СТАЊЕ
ЗБИВАЊЕ4.  Подвуци именице и одреди им род и број.
Дете се играло. Коста је отишао до продавнице. Дрво је прелепо. Мајке су седеле на
клупама.

именица
род
број


недеља, 30. март 2014.

Matematika II razred, zadaci - merne jedinice, duž

1.  Нацртај и обележи дуж АВ дужине:
а) 1 dm

б) дуж ТО која је за 3 cm  дужа од дужи АВ.

2. Упиши мерни број који је изостављен.
1 m = ______ cm            5 dm = _____ cm
80 cm = ______ dm       4 m  = ______ dm
47 cm = ____ dm _____ cm
58 dm = _____m _____ dm
3. На линију упиши колико недостаје до 1 m.
____ + 70 cm = 1 m
85 cm + _____ = 1 m
6 dm 5 cm + ______= 1 m
9 dm 2 cm + _____ = 1 m
4.  Урош је висок 1 m. Ана је нижа од Уроша за 30 cm.  Радован је виши
од Ане за 6 dm. Израчунај колико су високи Ана и Радован.

5. Поређај дужи од најкраће до најдуже.

 1 m, 5 dm 8 cm, 13 dm, 26 dm, 15 cm

четвртак, 27. март 2014.

Matematika II razred, zadaci sa dve operacije

TЕСТ
Област: Множење, задаци са две операције
Име и презиме: _____________________________
Датум: ________________
1. Израчунај:
8 · 2=                                           9 · 3=                                       0 · 5 =
5 · 4=                                           5 · 6=                                       3 · 6=
8 · 7=                                           7 · 10=                                     9 · 9=
2. Израчунај:
(6 · 2) + 17= ___________________                                       5 · 7 - 6= _______________________
18 + (9 · 5)=  ___________________                                      85 - (6 · 9)= _____________________
4 · 9 - 6=  _____________________                                       94 - 8 · 6= ______________________
3. Упореди (>,< или =):
(7 · 5) - 4 ____  (8 · 4) - 1
79 - 6 · 6 ____ 86 - 5 · 9
59 + 4 · 4 ____ 92 - 5 · 3
4. Израчунај производ ако је први чинилац 8, а други чинилац највећи једноцифрени број.
______________________________________________________________________________
5. За колико је производ бројева 7 и 8 већи од 28?
______________________________________________________________________________
6. Први сабирак је 47, а други сабирак производ бројева 5 и 9. Израчунај збир.
______________________________________________________________________________
7. Сестра има 4 године. Брат је старији од ње 5 година. Мама је старија од сина 4 пута, а млађа  од тате 7 година. Колико година имају син, мама и тата? ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.  У једном парку је засађено 4 оморике, борова 7 пута више, а  туја  19 више од оморика и борова заједно. Колико је засађено борова, колико туја, а колико укупно четинара? ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________          

уторак, 25. март 2014.

Proleće na prozoruSrpski jezik II razred, ponavljanje gramatike

  1. Повежи почетак реченице са одговарајућим наставком:
          
БАСНЕ

главне ликове, споредне ликове, време и место радње.ПОСЛОВИЦЕ

су кратке приче у којима животиње говоре и понашају се као људи.У ПРИЧИ ОДРЕЂУЈЕМО

су кратке и мудре изреке о животу

  1. Речи које имају слично значење заокружи црвеном бојом, а речи са супротним значењем плавом бојом:

                       тама – мрак                                     топло – хладно  
                 
  1. Пословицу обој наранџастом, а загонетку зеленом бојом:
    
Пуна школа ђака, ниоткуда врата.

Ко добро чини, добрим му се враћа.

  1. Поред датих речи напиши речи које се са њима римују:

меда - _____________                                 када - ______________
воли - _____________                                  моја - ______________
пева - _____________                                  вода - ______________

  1. Врсту реченице повежи са знаком који стоји на њеном крају:
          
ОБАВЕШТАЈНА

?
УПИТНА

!
УЗВИЧНА

.

  1. Самогласнике обоји црвеном, а сугласнике плавом бојом:
           
А
Б
В
Г
Д
Ђ
Е
Ж
З
И
Ј
К
Л
Љ
М
Н
Њ
О
П
Р
С
Т
Ћ
У
Ф
Х
Ц
Ч
Џ
Ш

  1. Шта су БАЈКЕ?
           ____________________________________________________________________

  1. Напиши умањено и увећано значење следећих речи:
         

именица
умањено
УВЕЋАНО
нос


кућа


риба


сукња


компјутер


понедељак, 24. март 2014.

Srpski jezik II razred, vežba pisanja latinicom, slogovi

1. Стихове песме Душана Костића препиши латиницом штампаним словима.

Зашто облак сив је

Зашто месец сив је,

Зашто?
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.У овој реченици је ред речи испретуран. Напиши је правилно латиницом.

Залајао и зеца уплашио је пас.
 _________________________________________________________
3. Латиницом напиши пуну адресу твога друга или другарице.
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Код нас су у употреби два писма. Наведи њихове називе:

а)
___________________________________________
б) _______________________________________________ 

5. Следеће речи подели на слогове (пиши латиницом):

људи _______________________ свила ___________________________

капа ________________________ пријатељ _______________________

трешња _____________________ јабука __________________________ 

Matematika II razred, množenje zbira i razlike

1. Подвуци израз који је решење задатка:
У једном паковању су 3 чоколадна и 6 воћних колача.Маја је купила 5 таквих паковања.Колико је Маја колача купила?
а) (3∙6)+5                             б) 3+(6∙5)            в) 5∙(3+6)       г) (5∙3)+6

 2. Израчунај на два начина: Базен има 8 тркачких стаза. У свакој стази наступа по једна екипа која у саставу има 4 дечака и 5 девојчицa. Колико ће пливача укупно наступити у трци?
Одговор: ________________________________________________
3. Наташа је имала 100 динара. Купила је 7 сличица по 5 динара и 4 налепнице по 6 динара.  Колико јој је новца остало?
Одговор: ______________________________________________
4. Милан је имао 29 сличица. Шест другова му је дало по 7 сличица, а 2 другарице по 6. Колико сличица сада има Милан?

Одговор: _________________________________________________

5. Колико у 9 недеља има дана?   _______________________________
Одговор: __________________________________________________

6. Цеца има 4 пилета. Јеца има шест пута више пилића од Цeце, а Марко 9 пилића мање од Јеце. Колико пилића имају сви заједно?
________________________________________________________________
Одговор: ________________________________________________________

7. Који бројеви се крију иза слова:

А∙В=20            А+В=12             А<Б  ________________________________

Svet oko nas II razred, kontrolni zadatak

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК - СВЕТ ОКО НАС

Име и презиме:____________________________

1. Делови дана су: ____________________и_______________________.
2. Заокружи тачан одговор.
Сунце је високо на небу:
а) ујутру,
б) у подне,
в) увече.
3. Наведи бар 2 биљке којe су весници пролећа. ____________________________________________________________
4. Заокружи одговарајућу тврдњу:
Птице селице су роде и ласте.                       ТАЧНО            НЕТАЧНО
5. Наведи пролећне месеце. __________, ___________, ___________ и ___________.
6. Упиши знак + ако се слажеш, или знак - ако се не слажеш са особинама материјала.
Врста материјала
Тврдо
Меко
Глатко
Провидно
Храпаво
СТАКЛО

МЕТАЛ

ДРВО

ТКАНИНА

ГУМА

ПАПИР

ПЛАСТИКА


7. Шта покреће ветрењаче и шта оне производе? ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
8. Упиши знак + ако се слажеш, или знак - ако се не слажеш.БИЉКЕ
ЖИВОТИЊЕ
Не могу без воде, светлости и ваздуха.Могу да ходају.Размножавају се.Могу без земљишта.субота, 22. март 2014.

"Na trenutak odustaneš od sna, onda shvatiš da san nije odustao od tebe... zakrpiš raspuklo.... i uhvatiš se u koštac sa životom." ~ Duško Radović