Претражи овај блог

петак, 21. март 2014.

II razred, Glagolska vremena


1. Следеће глаголе разврстај по колонама и сваки напиши у садашњости,
прошлости и будућности.
учио је, доћи ћу, седим, певаћу, ишао сам, пливам,  стајаћу, ходам.
ПРОШЛОСТ
САДАШЊОСТ
БУДУЋНОСТ

2. Реченице су написане у садашњем времену (садашњости). Напиши их у
прошлом времену (прошлости).
Мама прави ручак. _______________________________________________
Тата пере ауто. ___________________________________________________
Сестра слуша музику. ______________________________________________
Јован иде у школу. ________________________________________________

3. Допуни линије глаголима у будућем времену (будућности).
Брат ________________________________________________ у продавницу.
Мама _______________________________________________ зимницу.
Бака ________________________________________________ џемпер.

Нема коментара:

Постави коментар