Претражи овај блог

понедељак, 07. април 2014.

Matematika II razred, množenje i deljenje (3)

1. Израчунај и упиши количник или делилац.
                                        
дељеник
81
42
56
64
42
63
делилац

6

8

9
количник
  9

7

 6

           
    
                                                 


 2. У  шест једнаких кесица има укупно 60 бомбона.
     Колико бомбона има у свакој кесици?

     Р. ……………………………..

     О. ………………………………………….................................

3.  У једном одељењу има 36 ученика, а у другом за 6 мање.
     Колико ученика има у другом одељењу?

     Р. ………………………..

     О. …………………………………………..................................

4. Израчунај вредност израза:

    а)  50 – 20 : 5 + 10 = .....................................................................
 
    б)  60 : (3 + 7) = ...............................................................................

    в40 – (20 – 10) : 5 = ....................................................................

    г)  45 : 9 – 3 = ..............................................................................

  5. Зокружи слово испред израза чија  вредност износи 30.

      а) 12 – 2 · 3                   б) 30 : 1+ 30                в)  20 + 30 : 3

 6. Заокружи слово испред израза којим се рачуна четвртина броја 24.

     а) 24 – 4           б) 24 + 4               в) 24 · 4                 г) 24 : 4

7. Сабери десетину  и четвртину броја 40.

      ........................................................................................................
  8. Радници треба да ископају канал од 30 метара за 5 дана. Радили су 3 дана и
      сваког дана су копали исту дужину канала. Колико метара канала још треба да
      ископају?
      
         Р. …………………………………………................................................


         О. …………………………………………………...................................

Нема коментара:

Постави коментар